نگارش

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

تفاوت #بازنویسی و #بازآفرینی:

 برای باز نویسی تعاریف متعددی به کار برده شده است ازجمله:

- بازنویسی دوباره نوشتن یک متن متناسب با زمان و شرایط  «بازنویسنده» است.

- باز نویسی  یک اثر، حفظ ویژگی های کلی متن بدون کوچکترین دخل و تصرف اساسی در متن است.

-  بازنويسي، برگردان متون كهن(شعر يا نثر) به نثرامروزی و زدودن کهنگی متن از چهره آن است؛ بي آن‌ كه مفهوم و محتوا دگرگون شود.

اما آن چه در باز نویسی باید بدان توجه شود این است که در بازنويسي، مقصود تنها ساده کردن متن است و تغيير فقط در محدوده زباني انجام مي گيرد و بازنويس، متن اصلي را تمام و کمال حفظ مي کند بدون آنکه چيزي به آن بيفزايد يا از آن بکاهد.

 باز آفريني،برگردان  متون كهن(شعر يا نثر) به  نثر امروزی با دخل و تصرف در محتوا و مفهوم  و تبدیل آن به اثری  مستقل و جدید  است كه با اصل متن متفاوت است.

 بازنويسي مثل تعميرات جزیی یک ساختمان و تغییر نمای ظاهری آن است، اما باز آفريني، تغییرات کلی در اسکلت و پلان یک ساختمان است  كه چه بسا نقشه ساختمان و كيفيت چهار چوب اوليه هم به هم مي ‌خورد. در باز نويسي، مضمون متن قديم حفظ مي‌ شود، تغييرات در جا به جايي حوادث و الفاظ و تركيب ‌ها انجام می‌گیرد. اصول زبان فارسي حفظ مي ‌گردد و از شكسته نويسي پرهيز می‌شود.

بنا براین همانطور که در سطور قبل اشاره شد بازنویسی به زبان امروزی عبارت است از دوباره نویسی"متون کهن " و با این تعریف دیگر لفط بازنویسی برای آثار معاصرکاربردی ندارد .

باز آفرینی   یکی از تأثیرات مهم و اساسی باز نویسی جلوگیری از انقطاع فرهنگی نسل هاست که می تواند  پل رابطی باشد بین فرهنگ کهن و فرهنگ امروز باشد

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : شنبه 6 آذر 1395 ساعت: 21:49