تعداد جمله ها در متن و...

ساخت وبلاگ
چکیده : [Forwarded from زنگ ادبیات]روش شمارش تعداد جملات در یک متنتعدادجمله ازفرمول زیربه دست می اید .1- فعل... با عنوان : تعداد جمله ها در متن و... بخوانید :
[Forwarded from زنگ ادبیات]
روش شمارش تعداد جملات در یک متن

تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می اید .

1- فعل های حاضر در جمله را می شماریم.

2- فعل های غایب (حذف شده ) را می شماریم.

3-شبه جمله تمام جمله ها به عنوان جمله حساب می شوند

تعداد فعل های ذکر شده + تعداد فعل های حذف شده + شبه جمله
مثال : ای مردم ! بدانیدملتی که تلاش کند وپشتکار داشته باشد هم به برخورداری می رسد وهم به موفقیت .
ای مردم + بدانید+ تلاش کند+ داشته باشد +می رسد +می رسد (که حذف شده )
شبه جمله + فعل + فعل + فعل + فعل +(فعل حذف شده)
گاهی در جمله عبارتی شبیه به فعل می آید که هرگز فعل نیست .مانند مصدر ها ،بنابراین، این گروه هرگز در شمارش، جمله محسوب نمی شوند.
مثال : هنگام رفت وآمد از خیابان احتیاط کن . ( یک جمله )
کار کردن وتلاش کردن رمز موفقیت است . ( یک جمله )
نکته :گاهی فعل ها به صورت مخفف می آیند .درشمارش جمله ها محسوب می شوند
مثال :من آن نی ام که تورراها کنم .(من آن کسی نیستم که تورارهاکنم )

شبه جمله ها بر دو نوع هستند:

1- منادا  منادا  را  از حروف ندا تشخیص می دهیم .  حروف ندا عبارتند از : ای ، یا ، ایا ، « ا » در پایان واژه ،   Ø ( بدون هیچ علامتی ) یعنی از لحن نوشته یا کاما متوجه می شویم .

2- صوت  عبارتند از :

برای آرزو و دعا :  کاشکی ، کاش ، ای کاش ، آمین ، الهی

برای تشویق    به به ، آفرین ، احسنت ،بارک الله، مرحبا،خوشا

برای تاسف و درد   آه ، درد ، دریغا ، دریغ  ، ای داد ،فریاد ، وای

برای تعجب           به ، وه ، عجب ، چه عجب ، عجبا ، شگفتا

برای تنبیه             امان ، الامان ، مبادا ، زنهار ، هان

برای احترام           چشم ، به چشم ، بله قربان

برای قبول و تصدیق         بله ، آری ، ای ، ای والله

برای دستور                خاموش ، ساکت ، یالله ، بسم الله

[Forwarded from افخمی]
افخمی:
انــــواع  «الف»

 الف‌ دعا: كناد

 الف‌ ندا: خدايا

 الف‌ واسطه‌: كشاكش‌

الف‌ مناظره‌: گفتا

الف‌ اطلاق‌ يا اشباع‌: «ز بيژن‌ مگر آگهى‌ يابما»

 الف‌ تفخيم‌ و تعظيم‌: بزرگامردا

 الف‌ مبالغه‌: خوشا

الف‌ اسم‌ معنى‌ساز: ژرفا

الف‌ جانشين‌ تنوين‌: ابدا

الف‌ صفت‌ فاعلی: دانا و مانند آن


انــــواع  «ک»

ک تصغیر:پسرک ٬ دخترک

ک تحقیر:مردک ٬ زنک « پس زنیکه (زنک) دیوونه شده که این جوری داره خودشو لت و پار می کنه ؟»

(ادبیات فارسی ۳ عمومی ٬ گاو )

ک تحبیب: طوطیک ٬ گُلک « بعد از آنش از قفس بیرون فکند       طوطیک پرید تا شاخ بلند »

( ادبیات فارسی ۳ اختصاصی ٬ طوطی و بازرگان )

ک تکریم: مامک ٬ بابک « پسر گفتش ای بابک نام جوی     یکی مشکلت می بپرسم بگوی »

ک تشبیه:عروسک ٬ خرک ( اسبابی در ورزش  ژیمناستیک ) ٬ لواشک

ک همراهی:پفک ٬ عینک ٬ نان سنگک٬ بادکنک انــــواع  «ي»

ي نكره: كتابي

ي وحدت: نشانه ي يكي بودن

ي شناسه: رفتي ، آمدي

ي استمراري : رفتمي ، بودندي

ي مصدري : خستگي ، زيبايي

ي لياقت: خوردني، پوشيدني

ي نسبت: تهراني، محمدي اين ي گاه مفهوم فاعلي دارد مانند : مرد جنگي و گاه مفهوم مفعولي دارد مانند: تير پرتابي ، راز نهاني

ي ميانجي (رابطه): خداي من

ي بدل يا جانشين فعل «هستي»: تو خوبي.

ي تعجب: چه برف شديدي

ي احترام : نور چشمي

ي دلسوزي: طفلي، حيووني

ي كثرت : بسي (بسياري)

ي زايد: به كلمات مختوم به مصوت «ا» و «و» اضافه مي شوند. بوي ، موي، خداي

ي بيان خواب : ديدم به خواب دوش كه ماهي برآمدي

ي تمنا: كاشكي

تعداد جمله ها,تعداد جمله های اذان,...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : شنبه 6 آذر 1395 ساعت: 21:49